Blog

Murovaný dom je typ stavby, ktorá je z väčšej časti alebo úplne postavená z tehál, betónu, kameňa alebo iných pevných materiálov. Murovaný dom môže byť buď tradičný, čo znamená, že sa staví na mieste z jednotlivých prvkov, alebo prefabrikovaný, čo znamená, že sa skladá z predpripravených panelov, ktoré sa dopravia na stavenisko. Murované domy majú...

Drevodom je typ stavby, ktorá je z väčšej časti alebo úplne postavená z dreva. Drevodom môže byť buď montovaný, čo znamená, že sa skladá z predpripravených panelov, alebo masívny, čo znamená, že sa používajú celé drevené trámy. Drevodomy majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré si treba zvážiť pred rozhodnutím sa pre tento spôsob bývania.

ˇStatik sa často stretáva s otázkou: Nakreslíš mi dom? Odpoveď je poväčšine negatívna a statik odporučí dobrého architekta. Prečo je to tak? Na to aby sme to pochopili musíme zistiť aký je medzi statikom a architektom rozdiel.

Koštrukčná oceľ je druh ocele, ktorý sa používa pre rôzne konštrukčné účely, ako sú mosty, budovy, stroje, vozidlá a pod. Koštrukčná oceľ má predpísané mechanické vlastnosti, ako sú pevnosť, tvrdosť, pružnosť a húževnatosť. Koštrukčná oceľ sa vyrába zliatím železa s uhlíkom a inými legovacími prvkami, ktoré ovplyvňujú jej štruktúru a vlastnosti....

Železobetón

09.10.2023

Železobetón je kompozitný materiál, ktorý sa skladá z betónu a oceľovej výstuže. Betón je pevný v tlaku, ale slabý v ťahu, zatiaľ čo oceľ je pevná v oboch smeroch. Spojením týchto dvoch materiálov sa zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie voči rôznym zaťaženiam. Železobetón sa používa na stavbu mostov, tunelov, budov, priehrad a ďalších stavieb.

Statika stavieb je dôležitá oblasť stavebného inžinierstva, ktorá sa zaoberá navrhovaním a posudzovaním nosných konštrukcií stavieb. Statika sa zameriava na to, aby konštrukcie boli bezpečné, pevné a odolné voči rôznym zaťaženiam, ako sú vlastná hmotnosť, veterné tlaky, snehové zaťaženie, zemetrasenia a ďalšie. Statika využíva matematiku, fyziku a...