Rozdiel medzi statikom a architektom

10.10.2023

ˇStatik sa často stretáva s otázkou: Nakreslíš mi dom? Odpoveď je poväčšine negatívna a statik odporučí dobrého architekta. Prečo je to tak? Na to aby sme to pochopili musíme zistiť aký je medzi statikom a architektom rozdiel. 

Statik sa zaoberá pevnosťou, stabilitou a bezpečnosťou stavby, zatiaľ čo architekt sa zaoberá estetikou, funkčnosťou a dizajnom stavby. Statik je odborník na mechaniku pevných telies, ktorý vypočíta zaťaženie, deformácie, napätie a prúdenie síl v materiáloch v konštrukcii. Architekt je tvorca návrhu stavby, ktorý berie do úvahy potreby a požiadavky klienta, ako aj kontext a vplyv stavby na okolie. Statik a architekt spolupracujú pri tvorbe projektu stavby, aby sa dosiahla optimálna rovnováha medzi pevnosťou a krásou.