Cenník


Statický posudok pre DSP Bungalov do 100 m²                                                                                od 550 EUR s DPH

Statický posudok pre DSP Bungalov do 150 m²                                                                                 od 650 EUR s DPH 

Statický posudok pre DSP 2 podlažný dom do 100 m²                                                                     od 750 EUR s DPH

Statický posudok pre DSP 2 podlažný dom do 100 m²                                                                     od 850 EUR s DPH

Statický posudok pre ohlásenie stavebných ´úprav a udržiavacích prác                                          od 120 EUR s DPH 

Statický posudok pre návrh a posúdenie otvoru do nosných konštrukcií budov                           od 450 EUR s DPH  

Statický posudok pre FVT pre jeden typ a skladbu strechy                                                             od 600 EUR s DPH

Výkres tvaru                                                                                                                                           od 420 EUR s DPH / A0

Výkres výstuže                                                                                                                                      od 350 EUR s DPH / A0

Odborné konzultácie                                                                                                                             od 28 EUR s DPH / hod

Prepravné náklady do 50 km od Žiaru nad Hronom                                                                          od 0,8 EUR s DPH / km

Prepravné náklady nad 50 km od Žiaru nad Hronom                                                                        od 0,6 EUR s DPH / km