en-Železobetón

12/10/2023

Železobetón je kompozitný materiál, ktorý sa skladá z betónu a oceľovej výstuže. Betón je pevný v tlaku, ale slabý v ťahu, zatiaľ čo oceľ je pevná v oboch smeroch. Spojením týchto dvoch materiálov sa zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie voči rôznym zaťaženiam. Železobetón sa používa na stavbu mostov, tunelov, budov, priehrad a ďalších stavieb.