en-Konštrukčná ocel

12/10/2023

Koštrukčná oceľ je druh ocele, ktorý sa používa pre rôzne konštrukčné účely, ako sú mosty, budovy, stroje, vozidlá a pod. Koštrukčná oceľ má predpísané mechanické vlastnosti, ako sú pevnosť, tvrdosť, pružnosť a húževnatosť. Koštrukčná oceľ sa vyrába zliatím železa s uhlíkom a inými legovacími prvkami, ktoré ovplyvňujú jej štruktúru a vlastnosti. Obsah uhlíka v koštrukčnej oceli je menší ako 2,14%, inak sa nazýva liatina. Niektoré bežné legovacie prvky sú mangán, chróm, volfrám, kremík, nikkel, meď a iné. Podľa obsahu týchto prvkov sa koštrukčná oceľ delí na nelegovanú a legovanú. Nelegovaná oceľ obsahuje len malé množstvo legovacích prvkov (menej ako 1,5%), zatiaľ čo legovaná oceľ obsahuje väčšie množstvo (viac ako 1,5%). Legovaná oceľ má lepšie vlastnosti ako nelegovaná oceľ, napríklad väčšiu odolnosť voči korózii, opotrebeniu, teplu alebo tlaku. Koštrukčná oceľ sa tiež podrobí rôznym tepelným úpravám, aby sa dosiahli požadované vlastnosti. Tepelné úpravy zahŕňajú napríklad kalenie, popúšťanie, normalizáciu alebo cementáciu. Tieto úpravy menia štruktúru a fázové zloženie ocele a tým aj jej mechanické vlastnosti. Napríklad kalenie zvyšuje tvrdosť a pevnosť ocele tým, že rýchlo ochladzuje austenitickú oceľ do martenzitickej fázy. Popúšťanie znižuje vnútorné napätie a krehkosť kalenej ocele tým, že ju ohrieva na nižšiu teplotu. Normalizácia zlepšuje homogenitu a jemnosť zrna ocele tým, že ju ohrieva nad teplotu austenitizácie a potom ju nechá pomaly ochladzovať. Cementácia zvyšuje tvrdosť povrchu ocele tým, že do nej zavádza uhlík pri vysokej teplote.

Koštrukčná oceľ je teda veľmi dôležitý a rozmanitý materiál, ktorý sa používa v mnohých oblastiach techniky a priemyslu.