Radnica v Novej Bani

Našou úlohou bolo vyhotovenie výkresov skutkového stavu Radnice v Novej Bani. Na zameranie objektu sme použili 3D skener Matterport Pro 2. Výstup z tohto prístroja nám poslúžil ako podklad pre vyhotovenie výkresov.